• มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

23 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

28-May-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบงานด้าน Compliance
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี

26-May-20

 

Applied
  • การศึกษา : ม.3
  • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการรักษาความปลอดภัย
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า

26-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

  • ปวส. สาขาก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 1ปีขึ้นไป
  • ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา

26-May-20

 

Applied
  • การศึกษา : ม.3, ปวช.,ปวส. ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • การควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด

26-May-20

 

Applied
  • การศึกษา : ม.3
  • ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 1 ปี
  • ป้องกันเพลิง

26-May-20

 

Applied
  • การศึกษา : ม.3
  • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการจราจร
  • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

26-May-20

 

Applied
  • ปวช. -ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี
  • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

26-May-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

25-May-20

 

Applied