• มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
  • เคยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จบ ปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศา

11-Oct-19

 

Applied
  • การประสานงาน
  • ภาษาอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบ

10-Oct-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

08-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?