• ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อ สัปดาห์
 • วันหยุดประจำปี เมื่อทำงานครบปี
 • ปรับตำแหน่ง ตามผลการปฎิบัติงาน

07-Dec-18

Up to THB16k /month (negotiable)

Applied
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและ
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมและงานบริการลูกค้า

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานทางด้านBeauty Advisorอย่างน้อย1ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงเวลา
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ และ อายุ
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและ

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?