• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  • สามารถสร้าง presentation ให้สวยงาม ดึงดูด

16-Feb-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  • สามารถสร้าง presentation ให้สวยงาม ดึงดูด

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?