• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บุคคลิค มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สนใจงานด้านการขาย และบริการ จบ ปวส - ปริญญาตรี
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

12-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?