• สำรวจตลาด เพื่อดูความนิยมสินค้าต่างๆ
  • จัดกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ต่างๆ
  • วางแผนโปรโมชั่น สินค้า

26-May-20

Salary negotiable

Applied
  • มีความสามารถในงานด้าน Social Media,Content Writing
  • จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์สินค้าต่างๆทุกเดือน
  • ประสานงานจัดกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ต่างๆ

26-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?