• เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีการการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS office , Autocad , Solid Work

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • จัดทำบัญชีรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • สามารถใช้ MS office , Autocad , Solid Work

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • รับและตรวจสอบแผนการผลิต/คำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ติดต่อกับลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท ในกรณีมีปัญหา
 • จัดทำเอกสารอนุมัติการผลิต

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • รับ Order จากฝ่ายขายเพื่อนำมาวางการผลิต
 • วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
 • ทำการบันทึกรายรับราบจ่าย วัตถุดิบ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • To support the factory cost of current model
 • Estimated cost of next model for other maker.
 • Good Communication skills and relationship.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Education B.A. in Japanese
 • Interpreter And Translation (JP EN TH)
 • JLPT N2 or Up

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Summary and analysis of sales performance
 • Summary and analysis of Project development status
 • Good Communication skills and relationship.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.