• ประสบการณ์ไม่กำหนด (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปริญญาตรี โยธา ทรัพยากรน้ำ ชลประทาน
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / ทำงานนอกสถานที่ได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?