• รักษาความลับ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ช่างสังเกต
  • มีทักษะการสื่อสาร ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ
  • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รับแรงกดดันได้ดี

17-Sep-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?