• มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ มีทักษะการสื่อสาร
  • ถ่ายทอดไอเดียให้ผู้ชมรับรู้ สนุก ชวนติดตาม
  • มีความรู้เรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ 2 ปีขึ้นไป

9 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • นำเสนอไอเดีย ลำดับเรื่อง เนื้อหาได้น่าสนใจ
  • คัดของดีเป็น เล่าเรื่องสนุก ใช้เทคนิคได้น่าติดตาม
  • ความคิดสร้างสรรค์ อยากทำสิ่งใหม่ เรียนรู้ พัฒนา

9 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?