• กำหนดกลยุทธ์ แผนการทำงาน ตลอดจนนโยบาย
  • บริหารการลดต้นทุนการซื้อสินค้า
  • จัดทำ และบริหารจัดการงบประมาณ

23-Jun-19

THB90k - 120k /month

Applied
  • มีทักษะด้านกลยุทธ์ทรัพยามนุษย์
  • มีทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  • มีทักษะด้านการบริหารค่าตอบแทน

18-Jun-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?