• ป.ตรี. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ 2-5 ปี
 • มีความคิดเชิงระบบดี และทำงานเชิงรุก

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • ความรับผิดชอบสูง และ เรียนรู้ได้เร็ว
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Higher in Food Science
 • Good command of spoken and written English.
 • Computer proficient; MS office, MS Excel

12-Dec-19

 

Applied
 • สามารถ Implement ระบบการวางแผนได้ด้วยตนเอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้งาน Excel ในการวางแผนได้เป็นอย่างดี

12-Dec-19

 

Applied
 • รับ/รวบรวมข้อมูล การสั่งสินค้าจากฝ่ายขาย
 • จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง
 • ออกคำสั่งการผลิต ตรวจสอบความถูกต้อง

12-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด
 • ดูแลยอดการผลิตและสต๊อคให้อยู่ในเป้าหมาย

11-Dec-19

 

Applied