• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
  • จบ Industrial Engineering (IE)

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไปและยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Jan-19

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา :: ปริญญาตรี เพศ :: หญิง/ชาย
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป มีทัศนคติที่ดี
  • สามารถพัฒนาทีมฝ่ายบุคคลเพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯได้ดี

11-Jan-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?