• วุฒิป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

26-Mar-20

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี จบปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ สุขุม มีความซื่อสัตย์ อดทน
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

26-Mar-20

 

Applied
  • เพศชายอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
  • มีภาวะเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

26-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?