• ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านการ support IT Infrastructure
  • Server, Storage, Network และ Technologies ใหม่ๆ

16-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี iOS หรือ Android
  • Objective C & Swift, MVC, MVVM
  • RxJava, JAVA, Kotlin

13-Oct-20

Salary negotiable

Applied
  • C#.Net Core, MS SQL, MySQL
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • Mobile Responsive, Test case

12-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?