• ผู้จัดการโครงการ
  • Project Manager
  • แนวราบ

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
  • จัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาโครงการใหม่
  • มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?