• มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
  • ปวช/ปวส ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
  • ให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องการเปิดบัญชี

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?