• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการจัดซืออย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตรวจสอบ และจัดพิมพ์ทำสัญญาเช่าซื้อ

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา / ปวช./ ปวส./ ม.6
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience in BI role.
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Analytical mind with a problem-solving aptitude.

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Finance
 • 8 years exp both internal and external audit
 • Good leadership and interpersonal Skills, English

28-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree or higher in Law.
 • Over 5 years’ experience in matter of law.
 • Good command of spoken and written English.

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-5 years working experience
 • Have knowledge of VAT and WHT

26-May-20

Salary negotiable

Applied