• จบการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบคอบ รัดกุม ติดตามข่าวสารด้านการตลาด
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความมั่นใจ

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?