• ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือธุรการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • 7 years' working experience in Accounting
 • 2 years’ experience in supervisory level

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ ธุรการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • โบนัส

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้ Social Media (Facebook Twitter Line@) ได้

06-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree or higher in marketing
 • 3 years experiences in product management
 • Creative and analytical skills

05-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of marketing experience in FMCG or cosmet
 • Experience in online marketing is perferred
 • Excellent command of spoken and written English

05-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or above in Marketing, Branding
 • Experience in FMCG, Cosmetics or Beauty
 • Work well under pressure

02-Feb-19

Salary negotiable

Applied