• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีความสามารถในการทำ (KPI,IDP) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์

03-Jun-20

 

Applied
 • วางแผนทางด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแบรนด์สินค้าในธุรกิจ FMCG
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำกลยุทธ์สินค้า

03-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายส่งออกในธุรกิจ FMCG
 • มีทักษะการทำตลาดส่งออกประเทศจีน
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนดีมาก

03-Jun-20

 

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาท / เดือน
 • ประกันกลุ่ม

02-Jun-20

 

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
 • ประกันภัยกลุ่ม

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • ประกันกลุ่ม

02-Jun-20

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์,อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ขึ้นไป ด้านการผลิต
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ

02-Jun-20

 

Applied
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันกลุ่ม

01-Jun-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • สามารถให้คำปรึกษา และเข้าใจบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

01-Jun-20

 

Applied