• โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
 • ประกันกลุ่ม

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด,บริหารธุรกิจ และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในช่องทาง MT
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26-Jun-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี

26-Jun-19

 

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • ประกันกลุ่ม

24-Jun-19

 

Applied
 • มีประสบการด้านประกันคุณภาพ ในโรงงานอาหารเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001 ISO17025

22-Jun-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้าน KPI,PMS

21-Jun-19

 

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • ประกันกลุ่ม

19-Jun-19

Salary negotiable

Applied