• จัดทำโครงสร้างองค์กรและจัดทำบทบาทหน้าที่ทุกตำแหน่ง
  • บริหารงาน และกำกับดูแลระบบ HRIS ระบบ PMS
  • ควบคุมดูแลบริหารจัดการการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี
  • วางแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งงาน
  • จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และTraining Road Map

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?