• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน Network Management
  • บริหารจัดการแก้ไขปัญหา Server, Network, Security

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?