• มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะด้านการขาย
  • มีความรับผิดชอบ

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

11-Nov-19

 

Applied
  • ติดต่อประสานงาน
  • การวางแผนด้านการตลาด
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

06-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?