• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

19-Feb-20

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์
 • วางแผนงาน

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนคติในการทำงาน
 • มี Positive Thinking
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับคนง่าย

19-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสานงานได้ดี
 • เคลียร์แบบได้

13-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร
 • มีทักษะการประสานงาน
 • มีความละเอียดเรียบร้อย

13-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?