• ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปีขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการใช้ Tools ต่างๆ ในด้าน SEO
  • ดูแลโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ

14-Aug-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • ควบคุมการผลิต VDO Content
  • ใช้งานโปรแกรม Photoshop, Premiere Pro, illustrator
  • มีความเข้าใจในการทำงาน Production เป็นอย่างดี

07-Aug-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?