• บริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
  • จัดหาคัดเลือกผู้รับเหมา
  • ศึกษาและวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ

15-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?