• การศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกกว่า 8 ปี
  • มีศิลปะในการบริหารทีมงาน เป็นผู้นำที่ดี

04-Feb-20

 

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกกว่า 8 ปี
  • มีศิลปะในการบริหารทีมงาน เป็นผู้นำที่ดี

04-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?