• สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, PhotoShop
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

22-May-19

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในงานการตลาด
  • มีความสามารถด้านการใช้ Facebook Ad, Google AdWord

17-May-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?