• การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • สามารถใช้โปรแกรมกรม Auto CAD
  • ประสบการณ์ไม่กำหนด (ถ้ามีจะพิจารณาพิเศษ)

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?