• การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกาาจบใหม่
  • ประสบการณ์ไม่กำหนด (ถ้ามีจะพิจารณาพิเศษ)

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?