• มีประสบการณ์ด้านการขาย ธุรกิจการเกษตร 4-5 ปี
  • บุคคลิก ลุย สู้งานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการหาข้อมูล
  • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

06-Aug-20

 

Applied
  • Male only
  • Bachelor degree of Agis ci or related field Agri
  • Have a driving license

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree in ME, IE, Agri Engineering
  • Experience in the seed industry preferred
  • Able to work at Takfah, Nakornsawan

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?