• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Setup, configure & patch the Linux OS/Application
 • 3-5 direct experience with Linux OS/Application
 • Good knowledge in Linux system and tools

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM
 • มีทักษะด้าน SPSS , โมเดลสถิติสมัยใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • Experience working in a manufacturing company
 • Good command of English
 • 4 years working experience as cost accountant

12 hours ago

 

Applied
 • Minimum 1 year of experience in customer service
 • Good command in both Thai and English
 • Able to work under pressure environment

12 hours ago

 

Applied
 • Digital marketing, digital, Marketing, graphic
 • Excel, Google Sheet, Photoshop ,Illustrator
 • Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, TikTok

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Buyer, Merchandiser
 • Minimum 3 year's experience in buying role
 • Having experience in fresh food with good English

04-Apr-20

 

Applied
 • Head of Supply Chain
 • Attractive Package
 • Job in Bangkok, Thailand

04-Apr-20

 

Applied
 • Business Analysis
 • 4 years experience in budget planning
 • Proficient in interpreting financial analysis

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Wearhouse operation with customer relation
 • Retail experience is preferred
 • Good career oppurtunity within the company

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Partners with country HR Representatives
 • Advice and coaching to domestic and international
 • Handle HR documents

04-Apr-20

 

Applied
 • Compensation & benefits operations
 • Updated of trends and market data
 • Direct management level experience in hypermarket

04-Apr-20

 

Applied
 • Handle for all recruitment strategies & campaign
 • Min 10 yrs of direct exp & min 3 yrs Sr/ Exe Level
 • Prefer from Retail firm only (Hyper, Supermarket)

04-Apr-20

 

Applied
 • Shop Manager
 • ประสบการ์ 5-10 ปี
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อน

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in BI Tools Development
 • Design and develop a Data Model of BI Tools
 • Knowledge of BI tools

04-Apr-20

 

Applied
 • Project management
 • Planning and implementation of various campaigns
 • 1 year of experience in Project Management

04-Apr-20

 

Applied
 • Influencer Marketing/KOL
 • The execution of influencer marketing campaign
 • Develop innovative, creative

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience in project management
 • Experience team management
 • Experience in JAVA, Web Services, SQL language

04-Apr-20

 

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Workflow Development Skill such as K2
 • Perform as UI/UX designer is plus
 • Strong analytical and problem solving skills

04-Apr-20

 

Applied
 • Infrastructure & Application Specialist
 • Microsoft Dynamics AX,MCSE, MCSA, Oracle DBA
 • application databases (MySQL, MS SQL).

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • MCSE, MCSA, Oracle DBA cer,Microsoft Dynamics AX
 • The Infrastructure and Application Specialist
 • application databases (MySQL, MS SQL)

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in computer science.
 • Knowledge and experience of Unity 3D and C#
 • Portfolio experience in game development.

04-Apr-20

 

Applied
 • Retail experience (Preferably in apparel business)
 • Sales, merchandising, operations, accounting
 • Availability to work evenings and weekends

04-Apr-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Outbound Sales, Sales Executive, Client Success
 • Account Executive, AE, Advertising, Media Industry
 • Shutterstock stock photography,footage,music

04-Apr-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in JAVA, BIRT Development
 • Knowledge of BI tools skills.
 • Design and develop application software with Java

04-Apr-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • High responsibilities, Attention to detail
 • Open for AR, AP, GL, Stock and Payment

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Oversee and manage Accounting Team
 • Exp. in Audit Firm will be preferable

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in analysis, design, coding
 • Excellent project management skills
 • Experience in analysis, design, coding

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Computer, information Technology
 • or any equivalent fields of study
 • Could have experience to develop information

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language
 • มีความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle, MYSQL
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

03-Apr-20

 

Applied
 • Sales Operation/ Trade Marketing
 • FMCG / Retail
 • In-store Merchandise execution

03-Apr-20

 

Applied
 • Coding by Kotlin Experience
 • Android Architecture Knowledge
 • Flexible, Hard working, Coordination skill

03-Apr-20

 

Applied
 • รับหัวหน้าทีมขายประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
 • รายได้ดี สวัสดีการเยี่ยม

03-Apr-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Apr-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

03-Apr-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Minimum 2 years experience in BI role.
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Analytical mind with a problem-solving aptitude.

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Auditing field especially in Consolidation, CPA
 • Accounting Service, Financial Reporting
 • Financial Consolidation

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบชิ้นงานได้ตามที่รับมอบหมาย
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบ Social Media ดี
 • มีความชำนาญในการใช้ Adobe มีความคิดสร้างสรรค์

03-Apr-20

 

Applied
 • Sales Skill
 • Sales engineering
 • Project Sales

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Good strategic planning, analytical and proactive
 • Strong interpersonal skill & communication skill
 • Stong analytical skill on Market data

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong communication skills
 • 3 years experience in operations field or more
 • Strong problem solving skills

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied