• ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร
 • Digital literacy as knowledge user
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Executive Management
 • FMCG Industry
 • Food and Beverage

15 hours ago

 

Applied
 • Android Developer : Java / Kotlin
 • iOS Developer : Swift / Objective-C
 • mobile developer

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Software developer who is good at React or Vue.js
 • Coaching with highly experienced developer
 • Willing to put your expertise for social sector

18-Nov-19

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • An experienced Python, Node.js or Go Developer
 • Resilient to failure
 • Willing to put your skill for social development

18-Nov-19

THB45k - 120k /month

Applied
 • An experienced Unity developer
 • Resilient to failure
 • Willing to put your skill for social development

18-Nov-19

THB25k - 55k /month

Applied
 • Partner Relationship,Food and Beverage,Engagement
 • Media & Agency, Marketing & Communication, Sales
 • Corporate Relationship, E Commerce, Foundation

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer
 • 0-5 years of related working experience in Backend
 • Good interpersonal, communication skills

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Organization Development
 • Human resource Management
 • Strategic & planning

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied