• มีความเป็นระเบียบสูง และ ความคิดริเริ่ม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษดี (อ่าน)

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Liberal Art or equivalent
 • Recent Graduate will be considered
 • 2 yrs working exp in customer service, sales admin

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นระเบียบสูง และ ความคิดริเริ่ม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษดี (อ่าน)

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Generate sales result to achieve sales target.
 • Develop customer to increase result.contractor
 • Support and coordinate to customer, Sales Engineer

27-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • สวัสดิการตามมาตรฐานบริษัทชั้นนำ
 • มีโบนัสประจำปี

26-May-20

Salary negotiable

Applied