• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ
 • คะแนน TOEIC 400 คะแนน

17-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineer
 • 1-2 years of experience in manufacturing
 • Experience in Production

15-Jan-20

 

Applied
 • Thai national, age between 25-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 2years’ experience in production control

14-Jan-20

 

Applied
 • Thai national, age between 25-35 years
 • Degree in Engineering/ Business Admin.
 • 2 years’ experience in Mat. Planning/ Prod. Planni

14-Jan-20

 

Applied