• ดูแลทีมขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมา
 • mortgage
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานกับร้านค้าและผู้ถือบัตรที่มีปัญหา
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1 hour ago

 

Applied
 • credit card
 • new account
 • analysis

1 hour ago

 

Applied
 • compliance
 • audit
 • กำกับดูแล

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Analytical minded
 • securities Processing
 • strong interpersonal

1 hour ago

 

Applied
 • Degree or higher in Business, Marketing
 • 2-3 years in sale and marketing
 • Male must be exempt from military service

1 hour ago

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 • คำนวณและให้คำแนะนำลูกค้า

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts
 • Good command in English ( TOEIC 500)
 • Participate the activities and social event

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience working with web & Mobile
 • Project management skills
 • Exceptional local language and English skills

1 hour ago

 

Applied
 • Transport Management System
 • pricing and key supplier of transportation
 • Logistics Management

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 2 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female and not over 35 years old
 • At least 3 years experience Network infrastructure
 • Cisco Certificate(CCNP) is an advantage.

1 hour ago

 

Applied
 • to lead In-store Visibility design and development
 • Retail Space Planning and the Customer Collaborate
 • Facilitates communication & negotiation with other

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in communication PR /Advertising Agency
 • Event management experience
 • Good writing and translating, fluent in English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Close to MRT Petchburi station or BTS Asoke
 • Cozy workplace and fun environment
 • Excellent perks and benefits

1 hour ago

 

Applied
 • R&D Project Design
 • Good English
 • Based in Petchburi

1 hour ago

 

Applied
 • Key Account Management, Account Manager, Sale Ex
 • Sale Skills, report, analyst, solutions designed
 • Good in communication, have own car

1 hour ago

 

Applied
 • Nice and friendly colleagues
 • Career progression to AM or Consultant
 • Thai and foreigner cultural exchange

1 hour ago

 

Applied
 • 3 to 5 years of experience hunting sales
 • Excellent verbal communication and presentation
 • Able to communicate well in English

1 hour ago

 

Applied
 • Fresh graduates welcome
 • Startup company
 • can improve fast within the company

1 hour ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Finance field
 • Experience in similar role with other CFD/FX broke
 • Strong Financial markets experience or knowledge o

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Design Program PLC and change PLC for upgrade.
 • Working time only Monday to Friday

1 hour ago

 

Applied
 • Project Sales, Client's based,Connection
 • Security Product, Digital product,BD,Sales
 • Good skill in English, Active, Open-Minded

1 hour ago

 

Applied
 • Monday - Friday
 • Good Command in Japanese Language (N2)
 • Medical Claim cover Family

1 hour ago

 

Applied
 • At least 2 years experience in IT Infrastructure
 • Experience Windows Server,Red hat Linux & VMWare.
 • Experience Microsoft SQL,Oracle Database Server

1 hour ago

 

Applied
 • Web developer
 • HTML CSS
 • Javascript

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • cloud solutions like AWS, Azure, GCP
 • Cloud Foundry, Docker, Kubernetes or OpenShift
 • Jenkins, Ansible, Terraform, Helm, Git, Nexus

1 hour ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Management
 • Business Development
 • Client Management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Life Science
 • 5 years of Sales experience in Life Science
 • Own car will be advantageous

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of sales experience particular
 • Good Communication in English
 • Owned car with driving license

1 hour ago

 

Applied
 • Public Relations
 • Fluent of English competencies
 • Monitor effectiveness of communications

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • backend, frontend, fullstack
 • node, nodejs, react, reactjs, koa, mobx
 • Developer

1 hour ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Proficient in Swift, with a good knowledge
 • Experience with Google Maps and Core Location
 • Familiarity with iOS provisioning, and App Store

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male/Female age 25-35 years old
 • Exp. as Account Executive & Sales / Good English
 • Have own Car&License / work @Bangna Area

1 hour ago

 

Applied
 • Data Scientist
 • Statistics, Mathematics, Computer Science
 • Python, SLQ, Data-scientist

1 hour ago

 

Applied
 • procurement/purchasing/retail/trading/lighting
 • electronic equipment/English/negotiation/supplier/
 • oversea/supply chain/price/TOEIC/material/fashion

1 hour ago

 

Applied
 • Thai, Male or Female, age 27 - 35 yrs old / 28-35K
 • Experience in Advertising / Media Agency / Sales
 • Experience in Marketing / @near BTS Samrong

1 hour ago

 

Applied
 • Specialize in cross border payroll (ASEAN)
 • Minimum 3 years of Payroll management
 • Nice to have oversea experience in ASEAN region

1 hour ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Information search, market analyst reports
 • Prepare newsletters and materials
 • Good command of spoken and written in English

1 hour ago

 

Applied
 • 3 Years Experience in Software/Technical Dept
 • Experience in automation and SCADA system
 • Good Command of English

1 hour ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied