• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 5-10 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 5-10 ปี ขึ้นไป

30-Mar-20

 

Applied