• สามารถพัฒนา Web Application และ Web API ด้วย PHP
 • มีประสบการณ์ JavaScript, CSS, SQL Server, MySql
 • ทำงาน 5 วันสวัสดิการครบ

1 hour ago

 

Applied
 • เขียน App iOS มากกว่า 2 ปี ด้วย Objective-C,Swift
 • มีความคุ้นเคยกับ Restful Web Service
 • ทำงาน 5 วัน สวัสดิการครบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, CSS, JavaScript ได้ดี
 • มีความเข้าใจในการทำ automated test
 • ทำงาน 5 วันสวัสดิการครบ

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถพัฒนาชุดทดสอบแบบ automated ได้
 • พัฒนาชุดทดสอบแบบ WebAPI, WebApplication,MobileApp
 • ทำงาน 5 วันสวัสดิการครบ

1 hour ago

 

Applied
 • ใช้งานระบบ Cloud Google Cloud, AWS, Azure
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Video Streaming
 • ทำงาน 5 วัน สวัสดิการครบ

1 hour ago

 

Applied
 • BackEnd Development
 • ทำงานที่บ้าน ผ่าน Git + Slack
 • Python + Django

1 hour ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • C/C++ / Unix administrator and shell script
 • At least 4 years of work experiences
 • Good interpersonal and communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Application Developer
 • Xamarin Developer
 • C# Programming

1 hour ago

 

Applied
 • Experience leading a mobile developer team
 • Experience with iOS or Android native applications
 • Good English communication skills

1 hour ago

 

Applied
 • Data Engineer
 • Data Science, Business Intelligence
 • Develop Data

1 hour ago

 

Applied
 • Backend Developer
 • BI, Reporting tools
 • Software Engineering

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experience in Backend Development
 • Mobile Application Development
 • Software and Solutions Architect

1 hour ago

 

Applied
 • Experience integrating mobile applications
 • Able to work well without supervision
 • Good command of spoken and written in English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years as System Developer
 • Good Welfare | English communication
 • Leading ICT

1 hour ago

 

Applied
 • BTS Bearing
 • Good Welfare
 • New graduate are welcome

1 hour ago

 

Applied
 • Cryptocurrency
 • Start-Up Company
 • Work From Home

1 hour ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in software testing.
 • Our Client is a well established company.
 • Salary base on experience with additional award.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience as CS or similar role
 • Experience in E-commerce industry is a plus
 • Attractive salary with good benefits and welfare

1 hour ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • backend, frontend, fullstack
 • node, nodejs, react, reactjs, koa, mobx
 • Developer

1 hour ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in Digital Marketing
 • Content Marketing
 • Marketing and data analytical skills

1 hour ago

 

Applied
 • Experience with Ruby on Rails
 • Basic Understand JavaScript, HTML5, and CSS3
 • Familiar with concepts of MVC,Mocking,ORM, RESTful

1 hour ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Full Stack, Front End & Back-End Engineer
 • MongoDb, Node.Js, Express and Angular
 • Scrum methodology

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 years of experiences in software testing
 • Web services, REST/JSON, selenium, espresso
 • Bachelor of Computer Engineering, Computer Science

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Having experience at least 3 years
 • Develop Web based Application ด้วย C#.Net
 • Thai only

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years as Application Developer
 • Good Welfare | English communication
 • Leading ICT

1 hour ago

 

Applied
 • Software developer
 • Java Sprint Boot, NodeJS
 • competitive salary, new grad are welcome!

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java , Node Js ,SQL Database , React.js
 • DevOps , MongoDB ,Docker and Kubernetes
 • software developer

19-Jan-20

 

Applied
 • 2 years’ experience in backend API development
 • Node.js, Java, .Net Core etc.
 • MSSQL, MySQL, PostgreSQL, MariaDB etc.

19-Jan-20

 

Applied
 • Develop software, system design documents
 • build technology infrastructure & test environment
 • Execute Unit Test and System Integration Test

19-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำ API ด้วย Node.js
 • ประสบการณ์ทํางาน 3 - 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม

18-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Android Developer
 • Fast Growing Start-Up
 • Agile Environment

17-Jan-20

THB35k - 90k /month

Applied
 • New technologies and approaches
 • Dynamic and flat chain of command
 • Fast paced and diverse team

17-Jan-20

 

Applied
 • 6+ years of Experience with Software Development
 • 3+ years of Experience development using C#
 • Experience with technologies

17-Jan-20

 

Applied
 • Work with global scale software system
 • Center piece of technical execellence
 • Help continually evolve our stack

17-Jan-20

 

Applied
 • Innovative and diverse team
 • Work with cutting edge technologies
 • Help us continually evolve our stack

17-Jan-20

 

Applied
 • Javascript,angular,react
 • Java,springboot
 • SQL Server

17-Jan-20

 

Applied
 • experience with IOS or Android
 • mobile application development
 • exp. with mobile backend server and database

17-Jan-20

 

Applied
 • Backend Developer, Full Stack Developer
 • PHP, Node.js, AWS, Lalavel, MongoDB
 • source code development on github

17-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
 • เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน
 • เขียนโค้ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

17-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ท่องเที่ยวประจำปี

17-Jan-20

 

Applied
 • Full-stack developer
 • Frontend, Backend
 • good benefit and compensation

17-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer
 • 0-5 years of related working experience in Backend
 • Good interpersonal, communication skills

17-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • C#, Oracle, SQL Server
 • Good Welfare!!!
 • Finance / Securities

17-Jan-20

 

Applied
 • J2EE, Oracle, Agile, ER-Diagram
 • Good Welfare
 • Leading ICT

17-Jan-20

 

Applied
 • Develop Salesforce application
 • Good Welfare!!!
 • IT Solution

17-Jan-20

 

Applied
 • To experience start-up environment
 • International working experience
 • Good benefit

17-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Java, J2EE Standards, JDBC, Webservices, RESTful
 • Hands-on experience on front end web technology
 • Spring AOP, Spring Boot, Spring JPA, security

17-Jan-20

 

Applied