• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto CAD ได้ดี

30-Nov-19

 

Applied