• งานราชการ งานรัฐวิสหากิจ
 • Credit Risk,ความเสี่ยงด้านเครดิต
 • ผู้อำนวยการ,Vice President

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in HR and related fields
 • Excellent English skill
 • Detail attentive and service minded

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 y+ in Treasury Operations, Treasury Risk Manage
 • exp in Automobile hire-purchase or leasing bus
 • exp in Project Management / Fluent in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Treasury Operations and the assigned project
 • Forecast and manage cash flow
 • Manage and improve cash forecasting

17 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age not over 26 years old
 • 1-3 years exp. in Credit risk @ BTS Chongnonsri
 • Fluent in English (TOEIC 750 UP)

17 hours ago

 

Applied
 • Significant career growth opportunities in fast
 • Competitive compensation
 • Fun & casual working environment

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Has at least 5 years’ experience
 • Good command of English or TOEIC score 550

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse Management / On floor duty
 • 3 years relevant working experience
 • Experience in FMCG / F&B business

17 hours ago

 

Applied
 • Supply Chain Planning
 • Inventory Control
 • Forecasting knowledge

17 hours ago

 

Applied
 • Risk Management
 • Strong business acumen and industry knowledge
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admin

17 hours ago

 

Applied
 • Operational Process Improvement
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admini
 • Business consultancy or professional services firm

17 hours ago

 

Applied
 • Financial Controller
 • Retail industry
 • Work location at BTS Siam

17 hours ago

 

Applied
 • Degree / Diploma in Engg-Electrical / Mechanical
 • 3-5 years. in AIS / GIS Substation / Power Plant /
 • Coordinate and support construction team in cost-e

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project management from retail consulting firm
 • Retail Operating Model, Omnichannel Retail
 • E-Commerce Strategy, Digital Retail Solutions

18 hours ago

 

Applied
 • Data Analytics
 • Development of analytics approach, capability
 • Ability to explain technical to a non-technical

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in a Data Engineer role
 • Knowledge of database programming
 • Big data tools such as Hadoop, Spark or Kafka

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in Risk Management function
 • Strong analytical skills and logical thinking
 • Have experience in financial business

14-Aug-20

 

Applied
 • Quality System Management
 • Pharmacovigilance
 • Pharmacist License

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Analyst
 • Digital Business
 • Omni-channel

14-Aug-20

 

Applied
 • Compliance
 • Fintech
 • International Money Transfer

14-Aug-20

 

Applied
 • Polymer experienced
 • Product Development
 • Multi-national culture

14-Aug-20

 

Applied
 • Experience in Chemical Plant
 • Experience in HSE
 • Law, Process Hazard Analysis or Risk Assessment

14-Aug-20

 

Applied
 • Experience in financial analysis and/or reporting
 • Budgetary and project costing support
 • Understanding of processes on day to day finance

14-Aug-20

 

Applied
 • Male/Female, Age 30-40 year old, Thai nationality.
 • At least 5 year Legal&compliance, Risk management
 • Have knowledge of corporate and commercial law

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Production & Material Planning (Operation)
 • Customer Service (Process and product improvement)
 • SAP PM & MM (MUST)

14-Aug-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • Male or Female, age not over 45 years old
 • At least 8 years’ experience in SAP HCM
 • knowledge in modules OM, PA, TM, PY,TE,ESS and MSS

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Project management
 • Good communication, interpersonal, presentation
 • Knowledge in IFRS 9 and BASEL may be advantage

14-Aug-20

 

Applied
 • Software Test with Telecommunication sector
 • Near BTS, Great Benefits & Welfare
 • Career Path & Growth with Teamworking

14-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • มีวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน/ ผู้สอบบัญชี

14-Aug-20

 

Applied
 • Responsible for Transition process
 • Supporting the Property Management Global Risk
 • 5 years working experience in PM or FM function

14-Aug-20

 

Applied
 • Thai national, Good Personality
 • BA., MBA. in Sales/Marketing or related fields
 • Min. 5 years of sales management experience

14-Aug-20

 

Applied
 • ISO 27000, NIST. GDPR, TH PDPA, PCI DSS
 • Cyber Security & Privacy, Data Loss Proventioon
 • IT Security Domain concepts

14-Aug-20

 

Applied
 • Continuous improvement - Kaizen - 5S
 • lean, Six sigma -Mechatronic - Automation
 • Chonburi

14-Aug-20

 

Applied
 • PMP, Core Banking Business
 • Cloud Computing & Networking
 • Business Development

14-Aug-20

 

Applied
 • IT Auditor
 • Risk Awareness
 • Manager

14-Aug-20

 

Applied
 • Prepare data and information to support service
 • monitoring material cost, analyzing gap & root
 • process improvement and document process

14-Aug-20

 

Applied
 • Able to Work at the Chumporn Factory
 • Experience in Manufacturing Auditing
 • Strong Team Management Skills

14-Aug-20

 

Applied
 • Work at Kuala Lumpur Malaysia 3 years
 • SUPPLY CHAIN & LOGISTICS
 • PRODUCTION/DEMAND PLANNING

14-Aug-20

 

Applied
 • Financial Reporting and Forecasting
 • financial analysis and cost controlling
 • . TOEIC score at least 600

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Completion of High school or equivalent is require
 • Assistance in the management of Individual
 • 3 years of relevant administrative experience

14-Aug-20

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Sales Engineer
 • Sales Gasket

14-Aug-20

 

Applied
 • Can speak English and Madarin
 • Must have CPD
 • Good Attitude

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Master degree or higher in Pharmaceutical.
 • Ability to build strong relationships.
 • Excellent interpersonal and communication skills.

14-Aug-20

 

Applied
 • 7 + years of current solutions architecture
 • Exp.architecting ,deploying Cloud/Virtualizati AWS
 • Req.Infrastructure Security, Security Compliance

14-Aug-20

 

Applied