• ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร
  • ปสก. 2 ปีขึ้นไป ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้านงาน QC,QA
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, HALAL, ISO9001

23-Jan-20

 

Applied
  • Strong communication
  • Have experience in foods industry
  • Can start work immediately

18-Jan-20

 

Applied