• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
  • มีใบขับขี่รถยนต์
  • สามารถพักอาศัยในจังหวัดระยอง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Site Supervisor
  • Site Survey
  • Telecom

25-Feb-20

 

Applied