• ผลตอบแทนสูง
 • ทำงานกับขึ้นตรงกับผู้บริหาร
 • อัตราความก้าวหน้าสูง

2 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

2 hours ago

 

Applied
 • AutoCad, Microstation and 3-D modeling, bentley
 • diploma, civil, mechanical
 • draftman, designer, technician,power industry

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Over 5 years insulation experience
 • able work under pressure
 • Able Communication in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีภาวะผู้นำ
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ pressure vessel, tank, heat exchanger

22 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป
 • โอที โบนัสประจำปี ค่าเดินทาง ประกันสังคม

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • plan and lead engineering and design HVAC system
 • mechanical equipment installation offshore/onshore
 • HVAC Engineer,P&IDs,airflow diagrams,PFDs,AF&IDs

28-May-20

 

Applied
 • 5+ years of experience in direct hire construction
 • Oil&Gas, Refinery
 • Piping Experience

28-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Mechanical Engineer
 • Experience in Powerplant, good command in English

28-May-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • knowledge of mechanical,electrical,plumbing,HVAC
 • Must have skills in AutoCAD

28-May-20

 

Applied
 • Experience in working for new constructions
 • Experience in large-scale new construction
 • Minimum 3 years' experience in Facilities Enginee

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Piping Engineer
 • Design Engineer
 • Able to work in Rayong area

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, Chemical Engineer
 • Male, Female age between 28-32 years old
 • 3-year experiences in Chemical plant, EPC project

27-May-20

 

Applied
 • Graduate of Mechanical engineering collage
 • At least 3 (three) projects experience
 • Control all Painting, Insulation and Fireproof

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Cost Engineer
 • Japanese company
 • Work in Bangkok

27-May-20

 

Applied
 • electric and mechanics
 • machine and system inspection
 • maintenance and preventative repairs

27-May-20

 

Applied
 • mechanical simulation,piping stress,vibration
 • Computer Aided Engineering (CAE), FEMAP
 • Finite Element Analysis (FEA)

26-May-20

 

Applied
 • Diploma in Mechanical, Electrical, Electronic
 • Have experiences in drawing, inspection part
 • Fair command of English

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Project/Maintenance/Plant facility
 • Mechanical Engineer (must have ME. License )
 • Mill/Grinding process for TALC

26-May-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Maintenance & Inspection
 • Engineering
 • Offshore

26-May-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical or Chemical
 • Min.3 years experiences
 • Good command in English

26-May-20

 

Applied
 • degree in Quantity Surveying, Engineering
 • piping,QS
 • Sound knowledge of construction

26-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน
 • ทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

25-May-20

 

Applied
 • Piping & Field Supervisor
 • Piping System, Piping Maintenance
 • Piping checking and installation

25-May-20

 

Applied
 • Proficient in CAD 2D/3D
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • Good command of English is A MUST

25-May-20

 

Applied
 • insulation installation FROSIO insulation Level 3
 • Inspection process piping, NORSOKR-004 insulation
 • Architectural and HVAC insulation inspection

25-May-20

 

Applied
 • At least 10 years of working experience
 • Good spoken and written English
 • Bachelor Degree (or above)

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 0.3 years experienced engineering.
 • Having skill in technical software.

23-May-20

 

Applied
 • Good written & spoken English
 • QC & Welding Certificate
 • Computer knowledge

22-May-20

Salary negotiable

Applied