• จัดทำสรุปรายงานยอดขายรายเดือนส่งแจ้งคู่ค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการซื้อ-ขายออนไลน์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Supervisor job
 • Chemical & Healthcare industry
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Dec-19

 

Applied
 • Assistant Production Manager
 • Chemical & Healthcare industry
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Dec-19

 

Applied
 • Supervise production line in accordance with issue
 • Drive and monitor procedure to increase repair act
 • Ensure all repairer behaviour is compile with comp

14-Dec-19

 

Applied
 • Compounding Production Job
 • Chemical & Healthcare industry
 • Job in Bangkok, Thailand

14-Dec-19

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ

13-Dec-19

Salary negotiable

Applied