• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

10-Dec-19

 

Applied
  • วางแผนการผลิตContent คิด Conceoptใหม่ๆ
  • สนใจโลกออนไลน์ IT Technology Lifestyle Fashion
  • มีประสบการณ์ และเข้าใจการใช้งาน Google Analytics

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied