• วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย

3 hours ago

 

Applied
 • Contacting the bank regarding local and overseas
 • Preparing, monitoring and controlling monthly
 • Dealing with external and internal auditors

14 hours ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Management of a big team
 • Challenging Project

14 hours ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Management of a team

14 hours ago

 

Applied
 • Internal control,process,external audit
 • Internal Control/Internal Audit
 • Provide accounting advisory services

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-7 years of public affairs and strategic
 • Exceptional writing and analytical skills
 • experience including at least 3 years

14 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5-8 years working experience
 • Finance experience, preferable in manufacturing
 • Related to corporate income taxes

14 hours ago

 

Applied
 • management financial report
 • performance analysis
 • forecasting

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Affairs
 • Compliance
 • Product registration

13-Nov-19

 

Applied
 • Exciting and rewarding job
 • Flexible schedule and location
 • Space for personal development

13-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • identify potential source of funding
 • deepen existing donor relationships
 • coordinate the proposal writing for grants

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Challenging Environment
 • Well-known FMCG company

12-Nov-19

 

Applied
 • Leading Business Information Company
 • Great Working Environment

12-Nov-19

 

Applied
 • MP&L experience minimum 5 years
 • Experience in Material Plan and Control
 • Good personality

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources
 • Excellent in English both spoken and written
 • Good interpersonal and communication skills.

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • non-profit organization, government
 • work-life balance, English speaking environment
 • travel domestically and intertionally as required

12-Nov-19

 

Applied
 • Customer Service, English Skills, Thai Skills,
 • Chineses Skills, High Salary,
 • International Company, Call Center, Contact Center

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Monthly closing
 • External Audit Collaboration

12-Nov-19

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in Accounting
 • Knowledge of Accounting
 • Female, Age over 25 years old.

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Tax Specialist, Accounting Tax
 • Tax Compliance, BOI & Custom,Import & Export
 • Vat Withholding Tax

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor degree
 • 5 years of experience
 • Finance, Accounting, Admin

12-Nov-19

 

Applied
 • Supplier Audit & Development
 • Experience Automotive experienced OEM or Tier 1
 • APQP Kick off & PPAP activities with Supplier

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมการบริหารเงินของบริษัท
 • นำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจัดทำ cash flow
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย

12-Nov-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบ ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถพูด,อ่าน,เขียนและเข้าใจภาษอังกฤษดี
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

12-Nov-19

 

Applied
 • จบป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ KPI

12-Nov-19

 

Applied
 • 5 years’+ experience in Accounting & Finance
 • Knowledge of Accounting, Tax regulations
 • Excellent Command of English

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Business development
 • Sourcing new clients in Climate Change mitigation
 • Able to create/understand contractual agreements

11-Nov-19

 

Applied
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

11-Nov-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • weekly report, monthly reports and yearly report.
 • financial reporting process from
 • close reconciliation

11-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน FMCG
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

11-Nov-19

THB45k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Nov-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Have CPD License
 • Male or Female, Age 32-36 Years Old
 • Good Command of English (TOEIC 700+)

11-Nov-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • Zoology, Ecology, Conservation Biology
 • Environment, Environmentalist, Tiger, Conservation
 • natural resource work, wildlife conservation

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Business development
 • visit client
 • Business level

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • assess the feasibility
 • financial forecast
 • budget management report

11-Nov-19

 

Applied
 • Fixed Asset
 • record fixed asset
 • controlled payment and invoice

11-Nov-19

 

Applied
 • Degree in any field
 • Assistant to Lawyers
 • Good command of spoken and written English

11-Nov-19

 

Applied
 • Good in English
 • Communication, Following Directions, Service minde
 • Good computer knowledge ERP systems

11-Nov-19

 

Applied
 • International NGos
 • Flexible working hours
 • Competitive package

10-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Manager
 • NGO Industry
 • HR Job in Bangkok, Thailand

09-Nov-19

 

Applied
 • Minimum 5 years of relevant working experiences
 • Concern about the environment/climate/biodiversity
 • Seek to take action for climate change mitigation

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Can-do attitude
 • BBA or higher in accounting
 • 5-7 years of practical experience

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 Years experience in IT infrastructure
 • Aged between 35-40 years old.
 • Good command in English.

08-Nov-19

 

Applied
 • Previous sales experience of 2-3 years
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • Excellent oral and written communication skills

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Management a Big Team
 • Challenging Environment

08-Nov-19

Base salary + high commission

Applied