• ออกแบบ และพัฒนา Web-based application
 • มีประสบการณ์ด้าน Frontend HTML,CSS3, Jquery, boots
 • ประสบการณ์ด้าน ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

2 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Must have strong front end development
 • Familiar with HTML, CSS and JavaScript
 • Experience with continuous delivery principles

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1ใน startup ที่เติบโตเร็วที่สุด
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ใกล้ BTS เดินทางสะดวกสบาย

2 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เขียนโปรแกรมภาษา HTML, Java, PHP, MySQL
 • Command line
 • NoSQL (MongoDB, Redis)

2 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5
 • มีความรู้เรื่อง Programming Design Patternม OOP
 • มีความรู้เรื่อง RESTful API

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain ASP.NET
 • Use C#, .NET Core, MVC.NET
 • Work experience using ASP.NET

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

2 hours ago

 

Applied
 • Location: BTS Chong Nonsi
 • Flexible working hours
 • C#, Asp.net MVC for Backend

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • Having knowledge of C#, MVC, Ability to develop
 • Fresh Graduates are welcome

2 hours ago

 

Applied
 • Java Angular
 • Design Pattern, UML and Object-oriented Programmin
 • Web Service technology

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to design database on MS SQL or Oracle
 • Around MRT Phetchaburi
 • Salary : UP to 40K

2 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Computer Science
 • Knowledge and understanding of good UX/OU
 • Expertise in JavaScript

2 hours ago

 

Applied
 • C/C++, C#/.NET and .NET Core
 • Design&development experience in creating software
 • Competitive salary

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Join with Digital Banking team
 • Project impact to end user with agile methodology
 • New generation and sharing idea

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with Python
 • Experience with Machine learning
 • Flexible, Team player, Communication skill

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in JAVA Programming
 • Knowledge in java framework
 • MVC, Struts, UML, SVN, Maven, Junit, GWT

2 hours ago

 

Applied
 • Web Application,Microsoft SQL, Sybase.
 • ABAP, C#, .NET MVC, .NET, Web API, JavaScript
 • Crystal Report, Qlik sense and Reporting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Salary: 80K
 • Flexible Working Hour (7:30 - 10:30)
 • Diligent Allowance, Medical Allowance, Bonus

2 hours ago

 

Applied
 • Salary: 60K - 100K
 • Flexible working hours.
 • Bonus, Provident Fund,

2 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. > 3 yrs in C#, ASP.NET, Web Services
 • Exp. > 2 yrs .NET MVC, EF, WCF or Web API
 • Work with control software e.g. GIT, Subversion

12-Aug-20

 

Applied
 • Programmer,C#.net,VB.net,ASP.net
 • .Net programmer
 • MVC

12-Aug-20

 

Applied
 • Degree or higher Computer Science, IT
 • 0-1years programming experience
 • Having Software Development experience

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 8+ years of native iOS or Android.
 • Has knowledge of mobile technologies and architect
 • Can program one of the native iOS Android

12-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3-10 years experience in C# / .NET application
 • Strong in C# .Net or ASP. Net, MVC

12-Aug-20

 

Applied
 • 2+ yr. experience as a Software Developer/Engineer
 • C# .NET MVC, Angular/Angular 2, CSS or SASS, OOP
 • ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Senior Python Django Framework
 • 45,000 - 70,000
 • @BTS Ari, convenient transportation, lot of food.

12-Aug-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • C#.NET, VB.NET, ASP.NET
 • JAVA, Node.JS software development
 • PHP, Python, development /frameworks

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Good in English communication
 • Male/Female 24-35 years old
 • BTS Surasak

12-Aug-20

 

Applied
 • C/C++ / Unix administrator and shell script
 • At least 4 years of work experiences
 • Good interpersonal and communication skills

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 y in Mobile Dev iOS
 • Good understanding of MVC design pattern
 • Exp. in Objective-C and Swift for iOS platform

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีจัดอบรมความรู้ ประกันสุขภาพ และงานเลี้ยงต่างๆ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีเทคโนโลยีชั้นนำ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และมีวันหยุดพักร้อนให้

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • iOS Application using Swift
 • Android Application using Kotlin
 • MSSQL, MySQL, JSON, RESTfulAPI

12-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Software Engineer
 • สามารถออกแบบแอพพลิเคชั่นได้
 • มีความรู้ในการใช้ข้อมูล Database, SQL

12-Aug-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Sathorn Area
 • .Net, C# Knowledge
 • Web Development

12-Aug-20

THB30k - 35k /month

Applied
 • C#.net Programmer
 • Work Form Home,Free lunch at Office
 • ที่ทำงานอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Min 4 y. in software develop (Senior Level)
 • Exp. in JQuery and Angular.js for Front end
 • Exp. in C#, Asp.net MVC for Backend.

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Programmer, Developer, SA
 • PHP, C#, Javascript, jQuery, HTML, CSS, Node.Js
 • No uniform, Good culture, Cafe at 1st floor

11-Aug-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านSEO และ วิศวกรซอฟต์แวร์
 • เงินเดือน 9000 RMB ขึ้นไป ,สวัสดิการรวมกินรวมอยู่
 • วีซ่าทำงานถูกต้องตามกฏหมาย

11-Aug-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
 • ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

11-Aug-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • BTS Chit Lom 5mins, Easy to your lifestyle
 • Java spring framework, micro service
 • Agile methodology and Project impact to user

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • .NET Programmer / JAVA Programmer
 • .NET role in C#.NET VB.NET MVC Entity Framework
 • JAVA role in JAVA, J2EE, Spring, Strut Framework

11-Aug-20

 

Applied
 • Experienced with back-end web dev with Spring Boot
 • Strong foundation using Docker
 • Experience with testing,TDD,E2E test

11-Aug-20

 

Applied
 • Experience with back-end web development w/ Golang
 • Work w/ scripting and working in Linux environment
 • DevOps practices and CI/CD pipelines

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science.
 • SQL server or oracle.
 • Experience with application development.

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied