• ประสบการณ์ระบบ ERP System (SAP) อย่างน้อย 1 Module
 • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวข้อง
 • ทำงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (มีที่พัก)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Native English speaker
 • Ability to write concise, compelling copy
 • A Bachelor’s Degree in a related field

11 hours ago

 

Applied
 • Corporate Development
 • Project Management
 • Growth and revenue opportunities

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform consistency and cost reduction initiatives
 • Event Planning
 • Manage the overall P&L

11 hours ago

 

Applied
 • Overall in-charge of commercial, buyer functions.
 • Multi-tasking work environment.
 • Having career growth

11 hours ago

 

Applied
 • Salary negotiable
 • High opportunity to growth
 • Team Player

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to grow for internal audit function
 • Ability to work on project based audit
 • Work location at BTS Siam

16 hours ago

 

Applied
 • ผู้ประสานงานโปรเจค
 • App Tester
 • IT

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • recruiting
 • talent acquisition
 • Sourcing and hiring

16 hours ago

 

Applied
 • experience in digital marketing and communication
 • Insight gathering and data analytical skill
 • Advance Excel and Microsoft Office

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Startup
 • Developer
 • Health Tech

16 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Staff training
 • retail business
 • able to travel up countries

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Finance, Economics
 • 3 years experience in coal business analysis
 • Financial model, business analysis

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developer, Software Engineer, Programmer
 • Walk-in Interview Day, Career Day
 • Java, C#, Javascript, Swift, Kotlin, Objective-C

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Degree, Good reporting & Good English
 • Experience in manpower and production management
 • Shift work (Day & Night), Strong problem solving

16 hours ago

 

Applied
 • Global company
 • Key account Management
 • Strategic Planning

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduate with secretary experience is welcome
 • Opportunity to work & excel with overseas partners
 • Salary: 16,000 - 25,000 / month

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)

16 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 5+ years of experience in fundraising
 • Collaborate with the local and national government
 • Establish and maintain strong relationships

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี มี Service Mind
 • งานประจำ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์
 • มีปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี

16 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • 5 years of experience as pre-sales
 • Possess relevant experience in Modernization

16 hours ago

 

Applied
 • Customer service
 • Logistic Management
 • Samutprakarn Area

22 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in product management
 • Background in nutrition business
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • Handle for marketing activities for Hard Line Team
 • 3-5 years in Marketing/ Trade Plan in retail firm
 • Have marketing mindset & good communication skills

23 hours ago

 

Applied
 • 5 years of working in logistic, hub, courier
 • People management experience
 • Competitive compensation & benefit

23 hours ago

 

Applied
 • Bonus paid according to the operating results
 • Work 6 days
 • ็Housing and Transport allowance

23 hours ago

 

Applied
 • Content Writer
 • Social Media Content
 • SEO

23 hours ago

 

Applied
 • 0-3 Years Experience.
 • business consulting.
 • High potential new grads are welcome.

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • to perform software design, construction, testing
 • Ability to develop software in C, C++, C# Other
 • Node JS, AngularJS, Docker, GIT hub

28-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Inbound Call Center
 • 1 years' experience in call center of insurance
 • Service mind, can working on Shift

28-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Nursing
 • 1 years' experience in health claim management
 • Reviews, analyzes and approves medical claim

28-Feb-20

 

Applied
 • Database
 • Postgres, PostgreSQL
 • Relational Databases

28-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Global Chemical company
 • Good English and SAP ERP
 • Location Bangkok

28-Feb-20

 

Applied
 • Support Hotels & Hospitality team members
 • Assist in all aspects of preparing presentations
 • Conduct preliminary due diligence on properties

28-Feb-20

 

Applied
 • well-known industry
 • High salary
 • High Bonus

28-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีความสามารถในการทำ (KPI,IDP) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์

28-Feb-20

 

Applied
 • PMO
 • Management consulting
 • Program management

28-Feb-20

 

Applied
 • Business Intelligence
 • BI Analyst
 • Strategy

28-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม หรือที
 • มีประสบการณ์ในงาน Business Development 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง

28-Feb-20

 

Applied
 • จัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์
 • สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและคู่แข่ง
 • มีความรู้ในสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

28-Feb-20

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, จัดหา, Procurement, Purchase
 • วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ
 • โรงไฟฟ้า, Power Plant, Energy

28-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Transfer Pricing
 • Excellent command of English
 • Tax Consulting

28-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor of Science or Engineering
 • Min 5 yrs’ experience in industrial manufacturing
 • Strong leadership, problem-solving, interpersonal

28-Feb-20

 

Applied
 • Minimium BA in IT or Electronic graduate
 • 1 year up selling exp , Live @ Bangnatrad area
 • Knowledge of English, Own transportation

28-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Import and Export Operations
 • Degree or higher in Logistics Management
 • Prepare import and export documents

28-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business or related field
 • Advance excel & good stakeholder management skill
 • 2-3 years experience in sales support & operations

28-Feb-20

 

Applied
 • บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์พิเศษ
 • ป้องกันอันตรายจากรังสีกับผู้รับบริการตามมาตรฐาน
 • จัดท่าภาพถ่ายเอกซเรย์ส่วนต่างๆ

28-Feb-20

 

Applied
 • Health insurance
 • TOEIC score of 600+
 • BS degree in Business Administration

28-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 years in external/ internal audit experience
 • Understanding of IT General Control
 • Knowledge of auditing concepts and principles

28-Feb-20

 

Applied