• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
 • สามารถทำงานที่ Site งานลูกค้าได้

2 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent communication in English
 • Knowledge of ISO 13485 / ISO 9001
 • 2-3 years experience in Quality Assurance in Medic

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายระบบ IT
 • สามารถเดินทางไปหาลูกค้าได้ทุกที่
 • มีความอดทน แก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการ

2 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • 3 years of custom research experiences
 • Strong analytic skills
 • Be- Bold and enjoy working with new initiative

2 hours ago

 

Applied
 • SAP Implementation , SAP Support
 • SAP Consulting , SAP FICO, SAP MM, SAP SD
 • SAP Business Process

2 hours ago

 

Applied
 • Executive Secretary to Managing Director
 • supporting executive management
 • Schedule and attend meetings

2 hours ago

 

Applied
 • At Least 5 years exp. in Warehouse Operations
 • Maintain inventory and supplies on daily operation
 • Good Leadership, Logical and Problem Solving

2 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 years experience in graphic and conte
 • Experience in Social Media Marketing
 • Good English Skills

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • eCommerce business, Online marketing
 • 5 year's experience in e-commerce
 • Strong ownership

2 hours ago

 

Applied
 • performance management
 • To calculate incentives
 • Coordinate with Sales MIS & Planning on data

2 hours ago

 

Applied
 • Supply chain
 • Transport Administrator
 • Logistics

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

2 hours ago

 

Applied
 • POS,Project Management,ERP software
 • IT Service Management,project manager,SAP
 • POS, Retail Accounting/Sales Audit

2 hours ago

 

Applied
 • Analyze data to improve custome satisfaction
 • Perform deep analysis of customer complaints
 • Generate insights and answer business objectives

2 hours ago

 

Applied
 • Deliver excellent customer service
 • Accountable for meeting individual (KPIs)
 • Good command of spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • International environment
 • Attractive bonus
 • Quarterly incentive

2 hours ago

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Willingness to work in a global team of profession
 • Approximately 8-10 years of Product Development

2 hours ago

 

Applied
 • Project Manager
 • Engineer Computer
 • Business Analysis

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT knowledge is all around you in everyday
 • Intensive training course.
 • Culture of Sharing and innovation

2 hours ago

 

Applied
 • At least 7-10 year experience in accounting field
 • Having Local Financial Reporting Experience
 • Insurance Background Preferable

2 hours ago

 

Applied
 • Restructurings
 • Financial Advisory
 • Strong financial modelling capability

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/ Masters in Marketing or related field
 • Have experience at least 1 year
 • knowledge in managing SEO/SEM, marketing database

2 hours ago

 

Applied
 • Expert in Excel, Access, VBA, etc.
 • Analytical skills, familiar with analytic tools
 • English communication is advantage

2 hours ago

 

Applied
 • Plan, execute, implement project
 • Develop, deliver IT various solutions
 • Certificate PMI, experience in project management

2 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor or higher degree in nursing science
 • Could assess all service claim cases
 • Ability to work under pressure

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Drive code and Drive test system
 • Firmware development, debugging and programming
 • mechanical tests and head-disk-media (HDM)

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Background in Engineering, Mainenance, and Project
 • Able to manage multiple site of manufacturing

6 hours ago

 

Applied
 • Russian Opportunity
 • Translate, review and proofread and test game
 • Communicating with Game Developer

6 hours ago

 

Applied
 • Excellent analytical skills,SQL,reporting, Excel
 • Experience in leading cross BU analysis projects
 • Lead new data analytics

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst and IT Solution Consultant
 • 1-7 years of working experience
 • Flexible working hour and next to BTS (Nana)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Content Writer
 • Creative
 • Content marketing

6 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบสื่อการสอน, แอนนิเมชั่น, ตัดต่อภาพและวิดีโอ
 • Abode Premier Pro
 • Abode Photoshop, Abode Illustrator

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience in managing IT
 • CISM, CISSP or other related certification
 • experience in IT Security/Risk management processe

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 Day work week
 • High responsibility
 • Be able to collaborate with colleagues

6 hours ago

 

Applied
 • Hadoop
 • Linux Administration
 • shell scripting

6 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Strong planning and organizational skills
 • Project evaluations and assessment

6 hours ago

 

Applied
 • At least 3-year experience as a Machine Learning
 • Knowledgeable in TensorFlow, PyTorch, Caffe, Keras
 • Good leadership and problem solving skills

6 hours ago

 

Applied
 • Insurance
 • HR Management
 • Social security

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp. > 3 yrs in C#, ASP.NET, Web Services
 • Exp. > 2 yrs .NET MVC, EF, WCF or Web API
 • Work with control software e.g. GIT, Subversion

6 hours ago

 

Applied
 • Challenging job with competitive benefits
 • Solutions and Product Management
 • International working environment

6 hours ago

 

Applied
 • Production Manager
 • Food Industry
 • English Skills

6 hours ago

 

Applied
 • 2 years in Web Server/ Linux-based/ MySQL
 • 10-15 annual leave, Flexi-time, Friendly team
 • close to BTS Krungthonburi , Work from home policy

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • เข้าใจระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000,ISO 14000

6 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Strong relationships with key editors of Media
 • Crisis/issues management experience
 • Fluency in English, both, oral and written

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and extract relevant information
 • Expertise using SQL for acquiring
 • Documents new and existing models, solutions

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 experiences in IT Infrastructure management
 • experiences in cloud architecture and operations
 • System Administration, System management

6 hours ago

 

Applied
 • 3 – 5 Year Experience in SAP ERP (MM, SD, FICO)
 • Experience in retail business is an advantage.
 • Strong Business Analysis skill.

6 hours ago

 

Applied
 • Scala, C# or Java
 • Data platforms, Data structures
 • Back end, Full Stack

6 hours ago

 

Applied