• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ : 3 - 5 ปีขึ้นไป

16-Sep-20

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี ด้านการพัฒนาโปรแกรม
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการจัดการ

14-Sep-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ควบคุมการจัดเก็บสต็อกสินค้าของบริษัททุกประเภท
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า

11-Sep-20

Salary negotiable

Applied