• ภาษาอังกฤษดี (อ่าน/เขียน)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านงานเอกสารส่งออกทางเรือ
  • คิดบวก ชอบทำงานเป็นทีม

8 hours ago

 

Applied
  • 1-3 years experience in Export process
  • Shipping documents and shipping line
  • Experience in dangerous goods chemical

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied