• สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
  • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงานไม่ต่ำกว่า 3ปี

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • Diploma or Bachelor degree in civil
  • Good skill in 2D drawing with AutoCad
  • Computer literate with good command of English

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied